FAQ

“I have reached an age when, if someone tells me to wear socks, I don’t have to”

- Albert Einstein

JA MAAR... Sinds het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, het decreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg en de daaruit vloeiende uitvoeringsbesluiten spreekt men niet meer van een serviceflat, maar van een assistentiewoning. Het verschil tussen een assistentiewoning en een serviceflat ligt hem in het feit dat een assistentiewoning wettelijk erkend kan worden. Dit zorgt ervoor dat de bewoner beter beschermd is.

Residentie Beaux-Arts II zal een erkende Groep van Assistentiewoningen zijn.

NEEN. U kan alle zorgen krijgen die u wenst of nodig heeft. Je blijft dus zorgeloos wonen in jouw assistentiewoning tot het einde. De enige uitzondering hierop is wanneer je niet meer in regie bent van uw leven, tenzij de inwonende partner dit wel is.

JA. Het is uw flat. Blijf dus gerust beroep doen op uw poetsvrouw, klusjesman, kapper,...

JA. Normaal gezien bedraagt de minimumleeftijd 65 jaar. Maar voor 25% van de assistentiewoningen wordt een afwijking toegestaan als blijkt dat deze woonvorm de beste oplossing is voor u.

JA. Zolang het geen hinder veroorzaakt voor de andere bewoners is elk klein huisdier welkom.

JA. In Residentie Beaux-Arts woont u net als in uw eigen huis. U gaat en staat waar en wanneer u wilt. Zin in een familiefeestje? Maak gerust gebruik van onze eventruimte

JA. De inrichting van uw flat kiest u helemaal zelf. Zo creëert u dat echte thuisgevoel. 

De assistentiewoningen rijzen inderdaad als paddestoelen uit de grond. Maar studies wijzen uit dat er in de nabije toekomst nog een tekort zal zijn. De babyboomgeneratie komt eraan en de vraag naar asistentiewoningen zal aanzienlijk stijgen.

Maak dus altijd een grondige vergelijking tussen de verschillende aanbieders. Hoe wordt de zorg georganiseerd? Wat wordt bedoeld met 24/24 en 7/7? Wordt een oproep daadwerkelijk beantwoord met de aanwezigheid van een persoon of alleen via een callcenter?

Residentie Beaux-Arts II is uniek omwille van alle aangeboden services. Zie het als wonen op hotel, maar zorg is nabij indien nodig. 

Net wanneer u zich nog goed voelt, maakt u de beste keuze voor de toekomst. Welke keuze? Een plaats waar u nog in alle vrijheid en zorgeloos geniet van het leven, ook als uw gezondheid tijdelijk of permanent acheruit gaat.  Daarom geven iedereen het advies om niet te wachten en zelf tijdig te kiezen waar u op uw oude dag wil wonen. Kies zelf nu … of er wordt later voor u gekozen.

Onze focus ligt optimale levenskwaliteit. Dankzij ruimer leefvertrekken en een mooie tuin bijvoorbeeld. Maar vooral gezellig samen zijn, samenwerken, betekenisvolle relaties, ...

  • 12% i.p.v. 21% BTW 
  • Vrijstelling onroerende voorheffing 
  • Nettorendement +/- 3,5% 
  • Belegging op lange termijn 

Indien u uw flat wil verhuren, dan zoeken wij (de beheersinstantie) een geschikte huurder voor u. Bovenop uw meerwaarde op het vastgoed, kan u reken op geïndexeerde huurinkomsten. 

In uw appartement heeft u een volledig uitgeruste keuken, dus u kiest zelf of u in het interne restaurant wenst te eten. U kan bij ons ontbijten, lunchen en dineren. Wenst uw familie te komen eten? Dat kan in het publieke restaurant van Residentie Beaux-Arts.

JA. Neem contact met ons op, u wordt uitgenodigd voor een individueel vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin u beslist om opgenomen te worden op de wachtlijst.

JA. Aangepast basismeubilair zoals een elektrisch hoog- laagbed, een nachttafel, een tafel een stoel, een relaxzetel en een kast is aanwezig maar kan aangevuld of vervangen worden door eigen meubilair, dat voldoet aan de brandveiligheid.

JA. Er is een aparte rookruimte voorzien. 

JA. Wij poetsen uw kamer in het woonzorgcentrum. Dit is inbegrepen in uw dagprijs. Bij een assistentiewoning zit dit niet inbegrepen in de dagprijs, maar kan u deze dienst aanvragen. Hier is de keuze aan u. 

JA. De keuze van geneesheer is volledig vrij. 

JA. Zolang het geen hinder veroorzaakt voor de andere bewoners is elk klein huisdier welkom. 

JA. Dit is in de  dagprijs voor een woonzorgkamer inbegrepen.

NEEN. Dit is in de dagprijs van een assistentiewoning niet inbegrepen. 

JA. U kan alle maaltijden nuttigen in ons gezellig restaurant maar indien u dit wenst, kan dit ook in uw kamer.

JA. Onze medewerkers zijn deskundig opgeleid om aan bewoners met dementie de gepaste zorg en omkadering te verlenen.

De oppervlaktes van de woonzorgsuites en -kamers variëren en zijn al dan niet voorzien van een terras. Alle kamers zijn uitgerust met een rolstoeltoegankelijke badkamer met lavabo, toilet en inloopdouche.

Onvrede maken wij bespreekbaar!

Als u suggesties, tips of opmerkingen heeft met betrekking tot onze zorg of dienstverlening, dan horen wij dat graag van u. Wij kunnen daarvan leren en de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening verbeteren. Het biedt ons ook de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken en een toekomstige soortgelijke klacht te voorkomen. Uiteraard zijn ook complimenten van harte welkom!

Uw complimenten, suggesties, tips, opmerkingen of klachten kunt u (anoniem) kenbaar maken door het formulier ‘Goed of fout’ / ‘klacht of compliment’ in te vullen. Dit formulier vindt u aan het onthaal in onze residenties en op onze website.

Wat verstaan we onder klacht?

We verstaan onder een “klacht” iedere (mondelinge of schriftelijke) uiting van onvrede van een persoon of instantie over het beleid en/of de standpunten van Curavi over een specifieke uiting, handeling of gedraging van een medewerker en/of vrijwilliger van Curavi.

Niet elke ontevredenheid hoeft direct te leiden tot een klacht. Indien u het ergens niet mee eens bent, of ergens niet tevreden over bent, is het vaak het beste om dit te bespreken met de betrokken medewerker. Veel problemen zijn in goed overleg op te lossen. Klagen mag! Veel mensen durven niet goed hun onvrede te uiten of een klacht in te dienen uit angst voor reacties van medebewoners of represailles van medewerkers. Het indienen van een klacht is echter een recht, dat bij wet is geregeld. Daarom hebben wij een klachtenregeling opgesteld op basis van deze wetgeving.

De klachtenregeling is bestemd voor ál onze cliënten, zowel voor degenen die zorg ontvangen, als voor degenen die een dienst van ons afnemen. Ook de partner, vertegenwoordiger, een familielid of nabestaande van een cliënt kan een klacht indienen. Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt met de betreffende medewerker. Deze kan immers rechtstreeks vragen beantwoorden en opheldering geven bij misverstanden. Ook kunt u de leidinggevende benaderen. Hij/zij is

verantwoordelijk voor de gang van zaken in de residentie en hoort graag uw vragen, opmerkingen en klachten. U kunt bespreken wat er is mis gegaan en wat uw verwachtingen waren of zijn. U kunt dan samen overleggen hoe het probleem kan worden opgelost. Vaak voorkomt zo een gesprek verdere onduidelijkheden en misverstanden en kan het voor verbeteringen zorgen.

Heeft u uw ontevredenheid besproken met de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende, maar zijn uw problemen niet opgelost? Of wilt u uw ontevredenheid liever met iemand anders bespreken? Dan kunt u per brief of e-mail een klacht indienen bij de directeur.

De directeur (of plaatsvervangend verantwoordelijke) neemt binnen 72u na ontvangst van uw klacht contact met u op om te bespreken hoe de klacht behandeld zal worden. Alle klachten worden door ons geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Kunt of wilt u uw ontevredenheid niet met de directeur bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de staff manager van Curavi, Patricia De Windt 0499/512 634 of via info@curavi.be.

Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost en u daarin niet berust, is sprake van een geschil. In dat geval heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.

Contacteer ons